Psykoterapi

Syftet med psykoterapi ör att du ska må bättre och förstå dig själv. När du bokat en tid träffas vi 1-3 gånger för att göra en initial bedömning. Då relationer, tankar, känslor och beteenden påverkar hur vi mår får du berätta om hur livet ser ut just nu men även hur det såg ut förut. Tillsammans formar vi mål för din behandling och gör upp en plan för hur du ska kunna nå dina mål. Terapeuten uppskattar hur lång tid detta kan ta. En KBT behandling tar oftast mellan 10-20 gånger beroende på problematik.
Under samtalen arbetar vi strukturerat och följer upp de uppgifter du fått arbeta med mellan samtalen. Terapeuten följer under psykoterapins gång upp att vi fortsätter arbete mot rätt håll. Mot slutet av psykoterapin gör vi en plan för hur du fortsatt ska arbeta för ditt eget välmående. Vid behov bokar vi regelbundna uppföljningar.

Psykoterapi

Psykologisk behandling är ett samlingsnamn för metoder som är grundande på den psykologiska vetenskapen. Andra namn som ofta används är: KBT-terapi, PDT-terapi, terapi, behandling eller psykoterapi. Vi på Nelum i Uppsala väljer att använda oss av psykoterapi.

Syftet med psykoterapi är att du ska må bättre och förstå dig själv. Det är inte alltid självklart varför du mår dåligt, tillsammans hjälps vi åt för att du ska må bättre och vi kan gå tillväga på lite olika sätt för att komma dit beroende på vad som passar dig bäst. Hos oss kan du få hjälp via KBT, kognitiv beteendeterapi eller PDT, psykodynamisk terapi.

KBT terapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, har sin grund i inlärningspsykologin. Tyngdpunkten i terapin ligger i att träna på nya beteenden, lära sig förstå att hantera dina känslor och bli medveten hur dina tankar påverkar ditt mående.

När du bokat en tid träffas vi 1–3 gånger för att göra en initial bedömning. Du kan få fylla i några aktuella skattningar eller göra en längre diagnosticerande intervju så kallad MINI-intervju, Mini international Neuropsychiatric Interview. Då relationer, tankar, känslor och beteenden påverkar hur vi mår får du berätta om hur livet ser ut just nu men även hur det såg ut förut. Tillsammans formar vi mål för din behandling och gör upp en plan för hur du ska kunna nå dina mål.

Terapeuten uppskattar hur lång tid detta kan ta. En KBT, kognitiv beteendeterapi, behandling tar oftast mellan 10–20 gånger beroende på problematik.

I KBT terapi arbetar vi strukturerat och följer upp de uppgifter du fått arbeta med mellan samtalen. Terapeuten följer under psykoterapins gång upp att vi fortsätter arbetet mot rätt håll. Mot slutet av psykoterapin gör vi en plan för hur du fortsatt ska arbeta för ditt eget välmående. Vid behov bokar vi regelbundna uppföljningar.

PDT terapi

Den psykodynamiska terapin, PDT, har sin grund i psykoanalysen som utvecklades för över 100 år sedan. Vissa delar av psykoanalysen spelar fortfarande stor roll medan andra har genomgått stora förändringar.

En PDT terapi fokuserar de bakomliggande problemen till problematiken. Livsmönster som klienten bär med sig blir synliga i relationen till terapeuten. Genom att hjälpa klienten att bli medveten om dessa mönster gör förändringar utifrån dessa. En psykodynamisk terapi, PDT, varar mellan 10–20 gånger om det är en korttidsterapi och en långtidsterapi mellan 1,5 år och flera år.

Vanlig problematik

Det är vanligt att människor söker sig till oss för relationsproblem, livskriser, stress/utmattning, depression, trauman eller ångest. Ibland kan det vara så att det är svårt att sätta ord på sina känslor och det är svårt att beskriva vad du behöver hjälp med. Detta är vanligt och något som vi på Nelum i Uppsala är vana att arbeta med.

Psykoterapeut

De som arbetar med psykologisk behandling kan ha olika utbildningar, till exempel psykolog eller psykoterapeut med olika grundutbildningar eller ha en grundutbildning i psykoterapi och gå i regelbunden handledning där handledaren tar behandlingsansvaret.

En psykolog har genomgått en femårig universitetsutbildning och därefter genomfört ett års tjänstgöring för att få sin legitimation. Yrkestiteln är skyddad av Socialstyrelsen.

En legitimerad psykoterapeut har genomgått som minst en treårig universitetsutbildning och har en grundexamen som tex läkare, socionom eller beteendevetare. Psykoterapeuten har även en grundkurs inom psykoterapi. Oftast är detta en utbildning på 1,5 år på deltid. För att sedan kunna påbörja de fördjupade kunskaperna inom psykoterapi behöver psykoterapeuten arbeta under handledning i ett människovårdande yrke i minst två års tid och genomgå egenterapi. Den legitimationsgrundande utbildning pågår sedan på halvfart i tre år samtidigt som arbetet med sin grundutbildning fortsätter. Även denna titel är skyddad av Socialstyrelsen.

Vi som arbetar med psykoterapi på Nelum i Uppsala är utbildade legitimerade psykoterapeuter med grundutbildning beteendevetare eller socionom och även socionom med grundutbildning i psykoterapi som går i regelbunden handledning.

Vanliga problem

...som människor söker för kan vara relationsproblem, livskriser, stress/utmattning, depression eller trauman. Ibland kan det vara så att det är svårt att sätta ord på sina känslor och det är svårt att beskriva vad du behöver hjälp med. Detta är vanligt och något som vi på NELUM är vana att arbeta med.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå