Psykoterapi

Syftet med psykoterapi ör att du ska må bättre och förstå dig själv. När du bokat en tid träffas vi 1-3 gånger för att göra en initial bedömning. Då relationer, tankar, känslor och beteenden påverkar hur vi mår får du berätta om hur livet ser ut just nu men även hur det såg ut förut. Tillsammans formar vi mål för din behandling och gör upp en plan för hur du ska kunna nå dina mål. Terapeuten uppskattar hur lång tid detta kan ta. En KBT behandling tar oftast mellan 10-20 gånger beroende på problematik.
Under samtalen arbetar vi strukturerat och följer upp de uppgifter du fått arbeta med mellan samtalen. Terapeuten följer under psykoterapins gång upp att vi fortsätter arbete mot rätt håll. Mot slutet av psykoterapin gör vi en plan för hur du fortsatt ska arbeta för ditt eget välmående. Vid behov bokar vi regelbundna uppföljningar.

Vanliga problem

...som människor söker för kan vara relationsproblem, livskriser, stress/utmattning, depression eller trauman. Ibland kan det vara så att det är svårt att sätta ord på sina känslor och det är svårt att beskriva vad du behöver hjälp med. Detta är vanligt och något som vi på NELUM är vana att arbeta med.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå