Vi som jobbar på Nelum

Anna Häggström

Jag är socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator samt legitimerad psykoterapeut med inriktning mot kognitiv beteendeterapi. 

Jag har varit yrkesverksam i 17 år och jag har arbetat med barn, ungdomar, familjer och par inom olika verksamheter.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som har upplevt trauman och har vidareutbildning inom traumafokuserad KBT riktad till barn och ungdomar. Jag tar även emot vuxna som utvecklat PTSD (post-traumatiskt stressyndrom) och arbetar då med den evidensbaserade metoden prolonged exposure (PE). 

I övrigt har jag erfarenhet av att arbeta med både barn, ungdomar och vuxna med olika typer av ångestproblematik, depression, utmattning, livskriser, sorg, sexuell problematik mm. Jag är även van att arbeta med olika typer av funktionsnedsättningar som till exempel autism och adhd. Där kan fokus ligga på hur livet behöver anpassas för att vardagen ska fungera så bra som möjligt. 

Förutom ovanstående så kan jag även erbjuda handledning till olika yrkesgrupper samt att jag tar emot för egenterapi i utbildningssyfte.

http://www.haggstromterapi.se

haggstromterapi@gmail.com

Erica Blyth

Beteendevetare och legitimerad psykoterapeut med KBT, kognitiv beteendeterapi, inriktning.

Har stor erfarenhet av att arbeta med familjer, par samt enskilda i alla faser i livets skeden bland annat från socialtjänsten, primärvården men även i egen regi. 

Tycker om att arbeta förebyggande och med idrottare som fastnat i prestationsångest, ätstörningar eller vill stärka sig själva för att komma vidare i sin idrottsgren.  Andra områden som gärna arbetas med är PMS/PMDS, sexuell problematik, trauma, perfektionism, stress och ångest. 

Tar även emot för egenterapi i utbildningssyfte.

Arbetar på svenska och engelska. 

BA (Hons) in Psychology & Sociology. I also have further education in Psychotherapy, a masters degree, Postgraduate Diploma in Psychotherapy.

I offer psychotherapy for individuals and couples with CBT, Cognitive and Behavioural Therapy. I can also offer supervision, family therapy or supportive talks.

I have long experience of working with a wide range of problems and ages from both social services and national health care. I especially like to work preventatively and with athletes that are stuck with performance anxiety, eating disorders or want to develop and excel within their sport. Other areas that I like to work with are PMS/PMDS, sexual problems, trauma, perfectionism, stress and anxiety.

https://www.blythterapier.se/contact-us

info@blythterapier.se

Jenny Nobuoka

Auktoriserad socionom med grundläggande psykoterapiutbildning samt fördjupande utbildningar i emotionellt fokuserad parterapi, EFT.

I mitt jobb som socionom har jag under mer än tjugo år jobbat med familjer i utmanande och svåra situationer och fått möjlighet att bidra till förändring och utveckling.

Jag har mött barn, ungdomar och föräldrar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor och arbetat med par i samarbetssamtal/medlande samtal. Under många år har jag också arbetat med anhörigstöd till barn och ungdomar med separation/skilsmässa och andra svårigheter i familjen.

Psykoterapeutiskt har jag grundläggande utbildning och erfarenhet av Kognitiv Beteendeterapi, KBT och Psykodynamisk terapi, PDT, Relationell och Interpersonell terapi. I terapier arbetar jag under handledning av auktoriserad EFT handledare. 

På Uppsala Parmottagning arbetar jag sedan flera år tillbaka med att hjälpa par att komma vidare förbi det som är svårt  med hjälp av metoden  Emotionellt Fokuserad Partetapi (EFT). För mer info se fliken metod.

https://www.uppsalaparmottagning.se

uppsalaparmottagning@gmail.com

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå