Metod

NELUM är en integrativ mottagning vilket innebär att det finns flera olika evidensbaserade
metoder att tillgå. Några av dem beskrivs här.

Kognitiv beteendeterapi – KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Kognitiv beteendeterapi är vanligtvis en korttidsterapi som kan variera mellan 10-20 sessioner beroende på problematik. Vid en mer omfattande och långvarig problematik kan dock en längre behandling behövas.

För ytterligare infomration kring KBT och Socialstyrelsens rekommendationer var god se följande länk:  https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/kbt-kognitiv-beteendeterapi/

Emotionellt fokuserad parterapi – EFT

Emotionellt fokuserad parterapi, EFT, är en psykodynamisk metod, PDT, som bland annat bygger på anknytningsteori. I samtalen fokuserar vi på att tillsammans hitta samspelsmönster i parrelationen som kört fast för att hitta nya vägar. Vårt mål är jobba mot ökad förståelse, känslomässig närhet och trygghet i er relation.

EFT har i forskningsstudier visat sig fungera mycket bra. Sjuttio procent av de par som gått i EFT ökar sin förmåga till positivt samspel, dvs större lyhördhet, känslomässig närhet och trygghet. (Johnson, 2019)

Forskningen visar också att lika många, eller till och med fler, av de par som går i EFT tar sig ur sina svårigheter och är mer nöjda med sina relationer efter avslutad parterapi. (Johnson, 2019).

Länk till metodens officiella hemsida där den som är mer intresserad kan fördjupa sig bland annat i forskning.

https://iceeft.com/

Referens: Johnson, S. (2019). Håll om mig – Sju livsavgörande samtal om kärlek. (1). Kalmar: Ordglo

IBCT,  Integrative Behavioural Couple Therapy

Vanliga anledningar till att söka parterapi är kommunikationssvårigheter, hög konfliktnivå, sexuella problem, otrohet eller bonusfamiljer, men det kan även vara så att man som par glidit isär. 

IBCT är en evidensbaserad och effektiv metod för att arbeta med par och ni får under denna parterapi konkreta verktyg och strategier som ni sedan arbetar vidare med på egen hand mellan sessionerna genom hemuppgifter. 

Vi arbetar på djupet av er relation med en stark betoning på acceptans, känslor, tankar och mottagarens uppfattning av beteenden. 

I några inledande bedömningssamtal påbörjas arbetet med att undersöka vilka styrkor och utvecklingsområden som paret har och gemensamt arbetar vi fram en målformulering för parterapin. Självklart använder vi andra evidensbaserade metoder om detta behov finns. 

Efter bedömningen börjar den aktiva behandlingen där paret får hjälp att arbeta med sina utvecklingsområden. 

Parterapin avslutas genom att glesa ut samtalen där ni som par fokuserar mer på hur ni kan vidmakthålla det som blivit bättre i er relation.

En parterapi är vanligtvis mellan 10-15 samtal.
Referenser: 

Par i beteendeterapi, förhållningssätt och metoder. (2014) Anderbro, T., Svirsky, L. Stockholm: Gothia Fortbildning.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5096782/

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå