Parterapi

Vi som arbetar med parterapi på mottagningen i Uppsala arbetar bland annat med EFT (Emotionellt fokuserad parterapi) och IBCT (Integrative Behavioural Couple Therapy) som båda är evidensbaserade och empiriskt beprövade metoder för att arbeta med par.

Emotionellt fokuserad parterapi, EFT, är en psykodynamisk metod, PDT, som bland annat bygger på anknytningsteori. I samtalen fokuserar vi på att tillsammans hitta samspelsmönster i parrelationen som kört fast för att hitta nya vägar. Vårt mål är jobba mot ökad förståelse, känslomässig närhet och trygghet i er relation.

IBCT är en evidensbaserad och effektiv metod för att arbeta med par. Ni får konkreta verktyg och strategier som ni sedan arbetar vidare med på egen hand. Vi arbetar på djupet av er relation med stark betoning på acceptans, känslor, tankar och mottagarens uppfattning av beteenden.

I en parterapi brukar det vara bra att kunna gå varje eller varannan vecka. Antalet samtal bestämmer vi tillsammans utifrån de behov och förutsättningar som ni som par har och utifrån hur parrelationen utvecklas i terapin. Mot slutet av terapin brukar vi glesa ut samtalen. Ibland kan vi boka uppföljande samtal efter någon eller några månader för att följa upp. 

Parterapi fokuserar på

...utmaningen inom relationer där båda parter är med i behandlingen. Ofta är det kommunikationssvårigheter, konflikter, sexuell hälsa eller otrohet vi arbetar med.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå