Parterapi

Vi som arbetar med parterapi på mottagningen i Uppsala arbetar bland annat med EFT (Emotionellt fokuserad parterapi) och IBCT (Integrative Behavioural Couple Therapy) som båda är evidensbaserade och empiriskt beprövade metoder för att arbeta med par.

Emotionellt fokuserad parterapi, EFT, är en psykodynamisk metod, PDT, som bland annat bygger på anknytningsteori. I samtalen fokuserar vi på att tillsammans hitta samspelsmönster i parrelationen som kört fast för att hitta nya vägar. Vårt mål är jobba mot ökad förståelse, känslomässig närhet och trygghet i er relation.

IBCT är en evidensbaserad och effektiv metod för att arbeta med par. Ni får konkreta verktyg och strategier som ni sedan arbetar vidare med på egen hand. Vi arbetar på djupet av er relation med stark betoning på acceptans, känslor, tankar och mottagarens uppfattning av beteenden.

I en parterapi brukar det vara bra att kunna gå varje eller varannan vecka. Antalet samtal bestämmer vi tillsammans utifrån de behov och förutsättningar som ni som par har och utifrån hur parrelationen utvecklas i terapin. Mot slutet av terapin brukar vi glesa ut samtalen. Ibland kan vi boka uppföljande samtal efter någon eller några månader för att följa upp. 

Nelum Psykoterapi och Parmottagning i Uppsala

Kanske har ni funderat på att ta er tid att träffa en psykolog, psykoterapeut eller parterapeut för att få hjälp att hitta en väg framåt? På Nelum Psykoterapi och Parmottagning i Uppsala arbetar erfarna psykoterapeuter, parterapeuter och familjebehandlare med mångårig erfarenhet av att stötta par och familjer i familjerådgivning, familjebehandling, parterapi och psykoterapi.

Att leva i en parrelation medför mycket glädje men också utmaningar. Det är lätt att fastna i gamla mönster i bråk och känna att man hamnat i en nedåtgående spiral där man inte når fram till varandra längre.

Att söka stöd i tid när det uppstår svårigheter i relationen är en klok investering för en framtida trygg relation. Familjerådgivning, parsamtal eller parterapi kan på olika sätt ge dig och din partner en möjlighet att stanna upp och ta er tid att tillsammans med en erfaren psykoterapeut, familjebehandlare eller parterapeut.

Familjerådgivning- för stöd för er som par och familj

På Nelum Psykoterapi och Parmottagning i Uppsala kan du gemensamt med en familjebehandlare eller parterapeut få möjlighet att tillsammans med din partner eller medförälder prata och få stöd i parrelationen eller familjesituationen. När du får familjerådgivning så kan du och din partner få hjälp med att hitta nya lösningar när ni har fastat. Vilket problem det än är så är det viktigt att prata om det för att förstå sig själv och sin partner. Detta kan vara svårt att göra på egen hand. Det kan då vara viktigt att få stöd utifrån från en familjerådgivare eller parterapeut. I familjerådgivning får ni stöd i att stanna upp och våga lyssna på varandra, prata om eventuella kriser och relationssår. Ni kan även få hjälp och stöd i att bygga upp tilliten i relationen igen genom att tillsammans gå i familjerådgivning.

Parsamtal – ett ställe att reflektera över relationen som par

I parsamtal på Nelum Psykoterapi och Parmottagning i Uppsala kan du få hitta en plats att tillsammans med en parterapeut eller psykoterapeut få möjlighet att reflektera kring svårigheter det innebär att leva tillsammans.

Parterapi – fördjupat arbete för att utveckla er parrrelation

I parterapi på Nelum Psykoterapi och Parmottagning i Uppsala finns möjlighet att arbeta aktivt med att få till bestående förändringar i parrelationen. I rollen som psykoterapeut eller parterapeut i parterapi arbetar vi med att stödja par vidare som har svårt att nå fram till varandra där man ofta fastnat i gamla mönster där bråk tenderar att upprepas.

Var ligger Nelum Psykoterapi och Parmottagning i Uppsala?

Nelum Psykoterapi och Parmottagning i Uppsala ligger centralt och lättåtkomligt på St Olofsgatan 32 e. Varmt välkomna att boka tid hos oss via någon av bokningsknapparna förstasidan.

Parterapi fokuserar på

...utmaningen inom relationer där båda parter är med i behandlingen. Ofta är det kommunikationssvårigheter, konflikter, sexuell hälsa eller otrohet vi arbetar med.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå